Ochrona danych osobowych

  1. Zbierającym dane oraz administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowowego www.RentCamper.eu (dalej „Serwis”), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych są: (1) Administrator Serwisu oraz (2) wynajmujący – podmiot który opublikował ofertę najmu samochodów osobowych, z którym użytkownik Serwisu zawiera umowę najmu pojazdu (zwani dalej każdy z osobna „Administratorem Danych”). 
  2. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie podaje w treści formularza dane osobowe. Wypełnienie formularza jest równoznacznie z dobrowolnym udostępnieniem zawartych w nim danych osobowych, jak również na wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez każdego z Administratorów Danych.
  3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez: (1) Administratora Serwisu - w celu ułatwienia użytkownikowi Serwisu dostępu do Serwisu, poprzez założenie w Serwisie indywidualnego konta oraz w celu prowadzenia akcji marketingowej działalności Administratora Serwisu i oferowania usług najmu za pośrednictwem Serwisu, (2) wynajmującego – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy najmu.
  4. Przekazanie danych osobowych przez Administratora Serwisu do wynajmującego następuje poprzez wygenerowanie przez Serwis potwierdzenia rezerwacji.
  5. Każdy z Administratorów Danych zastosuje przy przetwarzaniu danych osobowych stosowne środki techniczne i organizacyjne, niezbędne dla zapewnienia ochrony danych osobowych udostępnionych przez użytkownika Serwisu. 
  6. Każdy z Administratorów Danych nie będzie ujawniał danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą.
  7. Osoba, które dane osobowe zostały zarejestrowane w Serwisie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.